Team Åkered TK - användarvillkor

Härmed godkänner jag att klubben får lagra mina/mitt barns uppgifter (den anmälan gäller) samt att vi får göra utskick via e-post till er kring aktiviteter i klubben. 

Klubben lagrar endast uppgifter om individen som är nödvändig för verksamheten och dessa kommer inte att överlämnas till tredje part förutom till de organisationer som kräver så, t.ex. idrottsförbund och försäkringsbolag. 

Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn och bild publiceras på klubbens officiella hemsida och sociala medier. 

Önskar du i ett senare skede att uppgifterna tas bort eller ändras? Kontakta oss via info@teamakered.se